LongUp Yaylı Sazlar için Antibakteriyel Temizleme Solüsyonu

LongUp Yaylı Saz Bakım Solüsyonu’nun kullanım alanları nelerdir?

Yaylı sazlar için çenelik bölümlerinin temizliğinin sağlanmasında, enstrümanın, kolonize hale gelen mikroorganizmalardan arındırılmasında direkt enstrümanın üzerine püskürtülerek uygulanabilir.

Antibakteriyel etkisi sayesinde (>99,999) bu enstrümanlarda bulunan patojen mikroorganizmaların sebep olacağı hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

Çenelik kısmında kolonize olan patojen mikroorganizmalardan kaynaklı lezyon oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Enstrüman yüzeyine zarar vermez.

Kullanım Şekli:

Her zaman bu kullanma talimatına uygun şekilde kullanılmalıdır.

Yaylı sazların bakımında, temizlik ihtiyacında, enstrümanın ilgili bölgelerine, çenelik kısmına püskürtülerek uygulanır.

LongUp Yaylı Sazlar Bakım Solüsyonu’nun muhafaza koşulları nelerdir?

Oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden uzakta muhafaza edilmelidir.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

Herhangi bir rahatsızlık durumunda tıbbi yardım alınmalıdır.