Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ

Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ

Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Gazi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Mikrobiyoloji Doktorasını, ve İşletme Ekonomisi Yüksek Lisans Programını tamamladı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Mersin Üniversitesi ve Biruni Üniversitesi ile Türkiye Kızılay Derneği’nin çeşitli kademelerinde akademik ve idari faaliyetlerde bulundu. 2017-2018 yılları arasında Ankara Antimikrop Ar-Ge ve Biyosidal Analiz Merkezi Kurucu Sorumlu Yöneticisi görevlerini yürütmüş olup halen Dezenkon Kimya Sanayi A. Ş.’nin Ar-Ge direktörlüğü ve genel koordinatörlüğü görevlerini sürdürmektedir.

 

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra çalıştığı kurumlarda kalite kültürünün yerleşmesine büyük önem verdi. Rektör yardımcılığı görevinin yanı sıra, dekanlık, meslek yüksek okulu müdürlüğü, üniversite hastanesi genel koordinatörlüğü, Üniversite Senatosu üyeliği, Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulu başkanlığı, bolonya eşgüdüm komisyonu başkanlığı, stratejik planlama kurulu başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Ayrıca TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknolojileri Grubu (BİYOTEG)’nun Sağlık Çağrılı Programlar Danışma Kurulu üyeliği ile Teydeb projelerinde hakem ve izleyici olarak görevler yapmasının yanı sıra Sağlık Bakanlığı’nda Ulusal Kan Kurulu Üyeliği yaptı. 2008 yılından beri yönetim kurulu üyeliği yapmış olduğu Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği’nin 2014-2017 döneminde dernek başkanlığına seçilmiştir. Halen 2019 yılında öncülüğünde kurulmuş olan “Ekolojik Teknolojiler Yönetişim Akademisi”nin başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Kendi bilim alanı ile ilgili olarak çok sayıda Doktora/tıpta uzmanlık ve yüksek lisans tez çalışmasının yöneticiliğini yapmıştır. 63 araştırma projesinde yürütücü ve yardımcı araştırıcı olarak yer almıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 192 makalesi ve 228 bildirisi bulunmaktadır. Bu yayınlara çok sayıda atıf yapılmıştır. 12 kitap editörlüğü ve 1 adet çeviri editörlüğü ile 5 kitap içinde bölüm yazarlığı bulunan Prof. Dr. Gürol Emekdaş, Marine Diversity adlı bilimsel bir dergide yayımlanan makalede bir deniz canlısının ismi şahsına ithaf edilerek onurlandırılmıştır (Leptocaris emekdasi).

“TECRÜBELİ TAKIM ÇALIŞMASI”